DET ÄR DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2016. DEN SKA VARA BETALD SENAST DEN 31 MARS. ALLA SOM BETALAR FÖR FAMILJ MÅSTE SKRIVA ALLA I FAMILJEN PÅ INBETALNINGSKORTET. 

OBS! ALLA SOM ÄR AKTIVA: GLÖM INTE ATT BETALA

KOSTNAD MEDLEMSAVGIFT:

AKTIV:                    200 KR
AKTIV JUNIOR:          75 KR
AKTIV PLUS FAMILJ:  250 KR
FAMILJ:                   150 KR
STÖDMEDLEM:          100 KR

ALLA AKTIVA SKA BETALA 200 KR

NI SOM VILL HA MEDLEMSKORT FÅR DET PÅ KLUBBEN ELLER VIA PETER 0490-188 14 ELLER LILLEN 0493-320 07

OBS! VI HAR EJ LÄNGRE NÅGOT POSTGIRO, ENDAST BANKGIRO

BANKGIRO: 749-9908


ÖPPETTIDER UNDER ÅRET ÄR FÖRSTA TORSDAGEN I VARJE MÅNAD.

EVENTUELLA AKTIVITETER KOMMER ATT ANSLÅS PÅ HEMSIDAN